กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
องค์กรการกุศล
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ลาดกระบัง)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. จัดกิจกรรมนิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
  3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร 
  4. ออกแบบ จัดทำ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศีกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ หารายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย
ที่อยู่
1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์
090-299-5562
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน