ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายออกแบบก่อสร้างอาวุโส-บริษัท เอ็นริช ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ