กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
17/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 1 ปี
ราชบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และมาตรฐานของระบบ GMP, HACCP, ISO22000 และ HALAL

- ควบคุมยอดการผลิต ประสิทธิภาพของการผลิต (% Yield) และปริมาณของเสียให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด

- ควบคุมปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับแผนการผลิต

- ควบคุมกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต

- รายงานปัญหาระหว่างการผลิตต่อผู้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาขั้นต้น

- สามารถทำงานเป็นกะได้คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0 - 1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปฏิบัติงาน

บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง สาขา จังหวัดราชบุรี

9/9 ม.12 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

https://goo.gl/maps/BmZwdeqfg2GijmXC8


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
above standard
3.3
4.1
2.6
3.3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.6
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
2.6
4.2
3.5
3.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/12/2021
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Srinanaporn Marketing Co.,PLC. is another marketing and distribution company for myriad products by Kim Heng, Siam Daily, and Siam Rachaburi through over 20,000 distribution channels nationwide by both traditional and modern trade.
Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
9/9 ม.12 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
02-4205745 ถึง 9
เว็ปไซต์
แบ่งปัน