ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่) ลพบุรี/สมุทรสาคร/อ้อมน้อย-บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ