กลับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
การตลาด, เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, เกษตรกรรม/ป่าไม้, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ธุรกิจบริการ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ดูแลและควบคุมกิจกรรมการขายให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ให้บริการและดูแลลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทธุรกิจทั่วไปและประเภทบุคคลธรรมดา โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยความสุภาพ, รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของงาน เตรียมรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ
 • อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการขาย การตลาดและด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีไหวพริบดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point(ถ้ามี)
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
อะกริ แอคเซส คอนซัลติ้ง กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีขั้นสูงทางการเกษตร และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลอดไฟ LED เพื่อการเกษตรของ Signify อย่างเป็นทางการ ด้วยประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มเพาะปลูกพืชในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการสร้างความสำเร็จให้แก่การเพาะปลูกโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเกษตรระดับโลกเข้าช่วยจัดการเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่กระบวนการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
ที่อยู่
208 (B2) หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณปนัดดา
โทรศัพท์
080-503-7669
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน