กลับ
บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / วิศวกรขาย

อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ธุรกิจบริการ
24/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ธุรกิจบริการ
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
นนทบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เรียนรู้วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์/วิธีแก้ไขปัญหากับลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

- ค้นหา/ดูแล/เข้าเยี่ยม ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม/กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในช่องทางใหม่ๆ

- จัดทำเอกสารและรายละเอียดการสนับสนุน/การนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา รูปภาพ แผ่นพับ/brochure หรือตัวอย่างสินค้า เป็นต้น

- รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า/ติดตามผลการเสนอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด

- กำหนดแผนการขาย เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของบริษัท สามารถวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า /วิเคราะห์ผลงานด้านการขายและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น

- จัดการ ดูแล พัฒนา งานขายและการตลาดของตน และจัดทำรายงานเข้าเยี่ยมชมลูกค้า

- ให้ความช่วยเหลือทีมงานคนอื่นในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด

- สามารถร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานขาย ร่วมกับฝ่ายบริหารได้

- ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในงานระบบลม เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล เป็นต้น

- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา และการประสานงานที่ดี

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนการขาย  และจัดการงานเอกสารได้

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Social Media Applications ต่างๆ เช่น Line Facebook Youtube

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว / สามารถขับขี่รถยนต์ /รถกระบะ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ประกันสังคม
- ผลตอบแทนดี (ตามข้อตกลง)
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท  แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม  จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบลมแบบครบวงจร และอุปกรณ์ทางการแพทย์   เช่น Med+   
บริษัทจัดจำหน่าย  รวมถึงการให้บริการติดตั้ง-ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่  และให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีสบการณ์มากกกว่า  20  ปี    พร้อม มีทีมเซอร์วิสที่มีคุณภาพพร้อมบริการทั่วประเทศ 

โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่ต้นกำเนิดลม AIR COMPRESSOR (เครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม)  AIR DRYER (เครื่องทำลมแห้ง) พร้อมทั้งมีระบบประหยัดพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่  และ AIR FILTER (ชุดกรองอากาศ)  ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
สามารถเข้าเยี่ยมชม  ได้ที่  www.maxpowersystem.co.th
e-mail : infomaxpowersystem@gmail.com
บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 2 ซอย งามวงศ์วาน 9 แยก 6 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณมล 0899685255
โทรศัพท์
0-2589-2052-3 Fax 0-2589-2322
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน