ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ส่วนแรงงานต่างด้าว)-บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ