กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
06/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานชั่วคราว, งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแล , ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สู่สมาชิก ส.อ.ท.
- เพิ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจากกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย
- งานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) Open House, Training, Seminar และงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด หรือบริการ 0 – 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงาน Online Marketing, IT จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
- หากมีความสามารถออกแบบงาน AD ประชาสัมพันธ์ (Artwork เพื่องานประชาสัมพันธ์ และทำ Banners) จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร(ทั้งภายในและภายนอก) มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน”
งาน หางาน สมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
13/05/2020
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับบริษัท

The Federation of Thai Industries (FTI) was established by the Federation of Thai Industries B.E. 2530 (1987), which aims to strengthen the private sector institution private sector institution and its industrial policy formulation and implementations in cooperation with the public sector. In addition, the FTI was enforced to promote the industrial development and sort out the solutions to industrial problems. To enhance the academic cooperation and promote activities among the industry groups, the FTI is looking for qualified individuals to join our 13 departments and 9 institutions.

The job vacancies are as follows:

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2345-1000 Fax 0-2345-1296-99
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Officer of Climate Change Institute
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Accounting & Finance Officer
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่-งานพัฒนานักอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้