กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

  • ดูแลบริหารงาานอาคาร เป็นผู้นำปฏิบัติงานอาคารในทุกส่วน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กำหนดวิธีการและตาราปฏิบัติงานและตารางปฏิบัติงาน กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสภาพของอาคารและระบบประกอบอาคาร
  • ดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด โดยอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติอาคารชุด ควบคุมตรวจสอบการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้กับเจ้าของร่วม/ผู้เช่า/ผู้พักอาศัย และลูกค้าผู้มาติดต่อ

คุณสมบัติ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์การทำงาน : การเป็นผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการที่อยู่อาศัย/ผู้จัดการสำนักงาน 3-5 ปี
  • มีความรู้ในงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
  • มีทักษะการพูดที่ดี รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

สวัสดิการ
- Bonus (Based on Performance and Company's Revenue)
- Food allowance
- Health Insurance
- Life insurance
- Meal Allowance
- Medical Check-up
- Providence Fund
- Social Security
- Staff Activities
- Training Course
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
4.2
2.8
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.5
4.0
4.7
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
30/08/2019
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเน็จเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ให้บริการ ทางด้านบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรตั้งแต่ปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีความชำนาญและประสบการณ์บริหารงานมากกว่า 25 ปี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่
9th Fl., Bangkok Land Building 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2833-4455, 0-2833-5323, 0-2833-5299, 0-2833-5193 Fax 0-2833-5293
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานนนทบุรี, หางานธุรการทั่วไป, หางานบริการลูกค้า, หางานบัญชีทั่วไป, หางานBuilding Attendant, หางานBuilding Management, หางานCommunity, หางานCondominium, หางานGeneral, หางานProperty Development, หางานProperty Management, หางานReal Estate Management, หางานควบคุมโครงการ, หางานงานกฎหมาย, หางานงานทั่วไป, หางานงานธุรการ, หางานงานเอกสาร, หางานจัดการงานอาคาร, หางานจัดการด้านสัญญา, หางานจัดการหมู่บ้าน, หางานจัดการอาคาร, หางานซ่อมบำรุง, หางานดูแลตึก, หางานดูแลอาคาร, หางานตรวจสอบเอกสาร, หางานติอต่องาน, หางานที่อยู่อาศัย, หางานนิติ, หางานนิติกรรมสัญญา, หางานนิติบุคคลหมู่บ้าน, หางานนิติบุคคลอาคาร, หางานนิติบุคคลอาคารชุด, หางานบริหารงานนิติบุคคล, หางานบริหารงานอาคาร, หางานบริหารงานโครงการ, หางานบริหารจัดการ, หางานบริหารชุมชน, หางานบริหารทรัพย์สิน, หางานบริหารสำนักงาน, หางานบริหารอาคาร, หางานบริหารอาคารชุด, หางานบริหารโครงการ, หางานบ้านจัดสรร, หางานประสานงานผู้รับเหมา, หางานฝ่ายอาคาร, หางานพรบ. อาคาร, หางานระบบไฟฟ้า, หางานรับเรื่องร้องเรียน, หางานร่างสัญญา, หางานวางแผนโครงการ, หางานสนับสนุน, หางานห้องชุด, หางานห้องพัก, หางานอสังหาริมทรัพย์, หางานอาคารชุด, หางานอาคารสำนักงาน, หางานอาคารสูง, หางานเอกสารทางกฎหมาย, หางานบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
อ่านต่อ