กลับ

เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
01/02/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานบริการ Health Credit : (Health Credit Claim Section)

1. ให้บริการสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพโดยลูกค้าใช้เครดิตกับสถานพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท (Health Credit) ของการประกันรายสามัญ

2. สรุปรายงานการรักษาของแพทย์/ประวัติการรักษาที่ได้รับจากการตรวจสอบ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนงานพิจารณาสินไหม ใช้ในการพิจารณาจ่ายหรือปฏิเสธ ไม่ต่อสัญญา หรือบอกล้างสัญญา

3. จัดทำสัญญากับสถานพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการเครดิตค่ารักษาพยาบาล สำหรับการประกันรายสามัญ


ส่วนงานสินไหมสุขภาพ : (General Health Claim Section)

1. พิจารณาจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาลภายใต้สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพทุกประเภท กรณีใบเสร็จ
2. พิจารณาจ่ายสินไหมภายใต้ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันโรคมะเร็ง
3. พิจารณาจ่ายสินไหมโรคร้ายแรง
4. พิจารณาจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์รายสามัญ กรมธรรม์การประกันอุบัติเหตุ
5. พิจารณาจ่ายสินไหมชดเชยสภาพการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใต้สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์รายสามัญ
6. พิจารณาจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาลแบบคนไข้นอก กรณีวางบิลจากโรงพยาบาลคู่สัญญา
7. ชี้แจงตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและการพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้อง ตัวแทน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาประวัติเพื่อการบอกล้างสัญญา กรณีเกิดสินไหมสุขภาพในระยะเวลาโต้แย้งของสัญญา
9. พิจารณาประวัติเพื่อการบอกเลิก/บันทึกสลักหลัง สัญญาการประกันสุขภาพ สัญญาการประกันอุบัติเหตุ


คุณสมบัติ
  1. ปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ หรือ เทคนิคการแพทย์ อายุระหว่าง 25-30 ปี
  2. มีประสบการณ์การพิจารณาจ่ายสินไหมของกรมธรรม์ประกันรายสามัญ ของสัญญาทุกประเภท
  3. มืทักษะการติดต่อประสานงานดี และมีใจรักงานบริการ
  4. บุคลิกภาพดี, มีทักษะการสื่อสาร /การเจรจาต่อรอง/การโน้มน้าวใจ /ทักษะการนำเสนอ
  5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
29/03/2022
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346 Fax 0-2631-2588
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่อาวุโสประเมินราคา (นครพนม/ ลำปาง / กรุงเทพ)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานนิติกรรม-สัญญา (AVP Level)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Strategic Planning Officer
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ช่องทางธุรกิจนายหน้าสถาบันการเงิน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 50,000 บาท/เดือน