กลับ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (การแพทย์)

WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ด่วนมาก!
09/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
09/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรี
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สืบค้นและศึกษาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ๆทางการแพทย์ เพื่อติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

- ประสานและทำงานร่วมกับทีมรถบริการเคลื่อนที่ของเรา

- ออกสำรวจตลาดและวิเคราะห์ความต้องการ และหาช่องว่างทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจทางการแพทย์

- ติดต่อธนาคารเลือดตามโรงพยาบาล

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

- สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 Winnergy Medical ให้ความเท่าเทียมกับทุกคนในทีม ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ จะได้รับการพิจารณา


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด(มหาชน)เป็นบริษัท Health Tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ MAI และ คุณจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ
WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่
634/4 Soi Ramkhamhaeng 39 (Theplila 1), Pracha-Utit Rd, Wangthonglang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department (Khun pornthip)
โทรศัพท์
0-2725- 0888 ต่อ 134 , 135 Fax 0-2725-0888 ต่อ 881
เว็ปไซต์
แบ่งปัน