กลับ
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กทม. (บางขุนเทียน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป รวมถึงการจัดทำรายงานในรูปแบบที่สะดวกต่อการนำไปใช้งาน

2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำ Database, Data Analyst, WorkFlow รวมถึงการ Design Data ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

3. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาของระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

4. มีใจรักงานบริการ ช่วยเหลือและ Support ให้กับบุคลากรในองค์กร สามารถเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาคุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้าน SQL, DB2 or ERP SAP

3.  มีความรู้ทางด้าน coding สายโรงงาน เช่น C#, Java, หรือ Adriano

4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัส
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC.
Established in 1981, SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC (SMPC) is a world-renown manufacturer of LPG cylinders for the global market. The company is accredited with ISO, AS, BS, DOT, EN, and TPED standard among others.
Our extensive experience, stringent quality control system, and continuous development have propelled us to the forefront of our industry. SMPC is one of the leading LPG container manufacturers of the world.
Our integrated production process enhances our performance and enables us to achieve higher quality products.
SMPC’s recognition speaks volumes of our devotion and our focused employees and management.
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
92, Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien Chaitalay Road, Bangkhunthien, Samaedam, Bangkok 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2895-4139-58 Fax 0-2895-4100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน