กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กทม. (บางบอน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรับมอบอำนาจบริษัท หรือเจ้าของบริษัทไปดำเนินการยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนด และเกี่ยวข้องกับที่ดิน/อาคาร/การต่ออายุสัญญาเช่า การปรับอัตราค่าเช่า
  • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้เช่า และตัวแทนของผู้ให้เช่า และจัดหาผู้เช่ารายใหม่ เข้าไปสำรวจตรวจสอบที่ดิน ป้องกันการบุกรุก รุกล้ำ ที่ดินของบริษัท และในเครือ จัดทำค่าพิกัดที่ตั้งของที่ดิน และนำรายชื่อของผู้เช่าลงในผังโฉนดที่ดินในแต่ละแปลงจัดเก็บค่าเช่าที่ดิน
  • และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัท และในเครือ ประสานงานการดำเนินการทางกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เช่ากระทำผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
    คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีทุกสาขา - สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์, กฎหมายก่อสร้างผังเมือง, ที่ดินลงพื้นที่ได้
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้
  • มีความชำนาญในการขับรถยนต์ออกต่างจังหวัด
  • ใช้ Microsoft ได้ หากมีความสามารถในการใช้ Program computer อื่น เช่น Auto cad, Visio จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมสัมพันธ์
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพ OPD/IPD
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.8
3.5
3.8
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
5.0
4.2
งานดี เงินดี ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
17/05/2022
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
TCP Group is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services.
The Way We Work
OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality.
OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market. 
OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance.
OUR ORGANISATION respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd. 288 Ekachai Road Bangbon Bangkok 10150
โทรศัพท์
0-2415-0100-3 # 1458, 1060 Fax 0-2415-7504
เว็ปไซต์
แบ่งปัน