กลับ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง)

ด่วนมาก!
ประกันภัย
19/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 14 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • จัดทำใบเสนอราคาประกันภัยทางทะเล และขนส่ง ให้กับคู่ค้ากลุ่มตัวแทน และลูกค้าโดยตรง
 • พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติให้ตรงตามเงื่อนไขของการรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
 • แก้ไขและตอบข้อซักถามของคู่ค้า และประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบเตือนต่ออายุประกันภัย
 • จัดเตรียมข้อมูลงานขาย และอัพโหลดเข้าระบบ

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ป. ตรี ขึ้นไป สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
 • มีประสบการณ์งานด้านงานประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถไปประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ 
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การประเมินพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.5
4.1
2.9
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
งานที่ท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2020
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย  ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, การประกันภัยอัคคีภัย และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปัจจุบันทางบริษัทฯมีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ การประกันภัยทุกประเภทของบริษัทฯ ทั้งนี้  จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
71 Thaivivat Insurance Bldg. Dindaeng Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2695-0800 Fax 0-2248-4575
เว็ปไซต์
แบ่งปัน