กลับ
บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบดำเนินการและจัดการด้านผลิต การวางแผนงาน , Stook ติดตามงานผลิตในแต่ละวัน และติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ประสบการณ์การทำงาน Planning อย่างน้อย 1 ปี (ถ้าวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้าน Planning อย่างน้อย 2 ปี)

4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000, GMP, HACCP และ BRC

5. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้อนฐาน เช่น Word, Excel, Power Point  SAP เป็นต้น

6. สามารถประมวลหรือวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์แนวโน้มด้านการผลิตได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Food Blessing (1988) Co., Ltd. was established in 1988, with a commitment to produce high quality seasoning-sauce products for domestics and export markets as well as customers’ private brands.

We currently also serve as contract manufacturers to many multi-national hypermarkets, fast food centers, caterers and trading firms around the world.

Food Blessing is bound by its quality policy and makes every effort to improve each aspect of its business. Dedicated to meeting stringent quality standards, the company is now HACCP GMP, ISO 9001:2000 and ISO 14001 certified. Customers are assured of standard quality, hygiene and sanitation in our products at all time. With continuous improvement through research and innovation, modern technological know-how, manufacturing flexibility and product consistency, Food Blessing is your trusted and reliable partner in the seasoning-sauce industry. We have been able to closely match new types of seasoning-sauces, not in our production line, as per samples requested by our customer. Do not hesitate to make use of our unique services.

A World - Class food manufacturer urgently requires:

บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 7/17 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิไลพร
โทรศัพท์
0-2599-2671-3 Fax 0-2599-2674
เว็ปไซต์
แบ่งปัน