กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
04/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้จัดทำงบประมาณของโครงการหรือแผนก, ฝ่าย
• จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของฝ่าย
• ติดตามผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ โครงการและของฝ่าย
• ประสานงานการปรับปรุงงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่าย


คุณสมบัติ
• อายุ 25 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป
• สามารถบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
• สามารถปฏิบัติติงานนอกเวลา และล่วงเวลาได้
• มีความรอบคอบ ละเอียดในงานเอกสาร
• อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติติงานภายใต้แรงกดดันได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
09/06/2020
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED was incorporated in 1997. We are the leading IT System Integrator specializing in IT consulting, designing, implementing and maintaining highly-efficient systems to suit our customer’s business needs. We have more than 15 years’ experience providing businesses with our customers in Government, Education and Private Companies. We offer the most efficient, innovative solutions to our customers to ensure the clients’ expectation are met and our team is motivated to ensure the best delivery to meet clients’ requirement as our slogan “Where Your Potential Unleashed” and operate under core value “Professional and Friendly”.

VISION
“To be a leading company of IT system integrator and to continue developing innovation toward society for the future”

MISSION
To take customer satisfaction sincerely by providing the best solutions and services to our customers
To continue to enhance the employee performance, professionalism and effectiveness
To create long-term value for our shareholders and return to community and society
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
No.55, A.A. Capital Ratchada Building, 5th - 7th Floor, Ratchadapisek Road, Dindaeng Dindaeng, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Kamounwan
โทรศัพท์
0-2029-7888 Fax 0-2029-7879
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
Cost Engineer
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
Inventory Officer
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กทม. (ลาดพร้าว)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
Operation Officer
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
Recruitment Officer
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้