กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
1. งานทดสอบพันธุ์ข้าว เพื่อประเมินผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร ความต้านทานโรคแมลง การตอบสนองต่อพื้นที่เป้าหมาย ข้อดี-ข้อจำกัด ของพันธุ์ข้าวดีเด่นจากหน่วยงานวิจัยพันธุ์ข้าว ให้ตรงกับความต้องการเกษตรกรและทีมตลาด
2. งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตข้าวและพริก :
- ศึกษาสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต คุณภาพเมล็ดและการหุงต้มที่ดี ปริมาณโปรตีน-แอนตี้ออกซิแด็นท์ในเมล็ดเพิ่มขึ้น เป็นต้น
- ศึกษาวิธีการผลิตข้าวและพริก เช่น วิธีการจัดการการผลิต รูปแบบกระบวนและวิธีการปลูก การดูแลรักษา จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจัดการปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นต่อข้าวและพริก เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละงานวิจัย


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. การศึกษา ป.โท –ป.เอก สาขา พืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยพันธุ์พืช อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดิการดี มีความท้าทายในการทำงาน
ภาพรวมเป็นผลดีครับั
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14/03/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
14/03/2020
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Charoen Pokphand Agriculture Co.,Ltd.  Charoen Pokphand Group

"The leader of World Rubber Industry"

Committed to be a leader in processing technology of quality rubber
to enter the rubber Industry with fully integrated and sustainable.


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่
97 Yenchit Road, Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Jutamas
โทรศัพท์
0-2675-7525 Fax 0-2675-9674
เว็ปไซต์
แบ่งปัน