กลับ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด สาขาภูเก็ต (สัญญาจ้างรายปี)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
23/11/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
23/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ดำเนินการจัดทำ บริหารและติดตามงานต่ออายุกรมธรรม์กับลูกค้า หรือแหล่งงานให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ดำเนินการบันทึกกรมธรรม์ในระบบเฉพาะประเภทภัยที่กำหนด และได้รับอนุมัติ
3. ดำเนินจัดพิมพ์ และจัดเอกสารกรมธรรม์ตามเวลาที่กำหนดสำหรับประเภทภัยที่ได้รับมอบหมาย ส่งตัวแทนและผู้เอาประกัน
4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับแจ้ง CBC(งานรถยนต์) และงาน Non-motor ขออนุมัติตามอำนาจ
5. ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา แจ้งเบี้ยประกัน และยืนยันทำประกันแก่ตัวแทนและลูกค้า รวมทั้งประสานงานในการสำรวจภัย
6. ดำเนินการพิจารณารับประกันจากตัวแทนและลูกค้าตามทุนประกันและประเภทภัยที่สามารถรับได้และเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณารับประกัน
7. ดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน, ความคุ้มครอง,การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ ลูกค้า/ตัวแทน เมื่อมีข้อสงสัย

8. ดำเนินการให้บริการงานด้านสินไหมแก่ลูกค้า โดยการแนะนำเบื้องต้น แจ้งสำรวจความเสียหาย และตรวจสอบความเสียหาย ออกใบเคลม 


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศหญิง/ เพศชาย อายุระหว่าง 23 - 32 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้
- บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง คล่องตัว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
สวัสดีการดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
24/10/2022
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 79 ปี  เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและสินทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
27th Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/48-55 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1734/ 1735 Fax 0-2636-7999
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาระยอง)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยอง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าอาวุโส,
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี GL
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางรัก)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Business Analyst (Assistant Manager)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (สาทร)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์