กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 20 ปี
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ ในส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และช่วงล่าง
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนิงานและความคืบหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง
  • ปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงตามระยะและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามระบบของรถแต่ละประเภท


คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ในสายงานช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์งานในสายงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสรายไตรมาส

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อย์ กรุ๊ป จำกัด  เริ่มดำเนินกิจการมากว่า 27 ปี ได้รับรองรับมาตราฐาน ISO 9001,ISO 14001 และ  OHSAS 18001 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Total Facility Services การให้บริการรถบัส,รถตู้รับ-ส่งพนักงาน,รถขนส่ง,งานบริการทำความสะอาด,งานรับจัดสวนดูแลสวนและงาน รปภ.  ให้บริการลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรรม EEC อิสเทิร์นซีบอร์ดระยอง อมตะซิตี้ระยอง นิคมเหมราช นิคมปิ่นทอง มีลูกค้าที่ให้บริการ กว่า 350 บริษัท ในนิคมต่างๆ และมีพนักงานมากกว่า 2,500 คน ให้บริการอมตะซิตี้ระยอง ระยอง ชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง กรุงเทพ
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกรภัค พัฒนงาม
โทรศัพท์
038-116-406-7 ต่อ 24 Fax 038-372-157,038-372-188
เว็ปไซต์
แบ่งปัน