กลับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
อัญมณี/เครื่องประดับ, การผลิต
30/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อัญมณี/เครื่องประดับ, การผลิต
30/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
4 - 8 ปี
กทม. (ประเวศ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านธุรการบุคคล
    - ดูแลความเรียบร้อยของอาคารโรงงาน
    - ดูแลแม่บ้าน, คนขับรถ, และรถยนต์ของบริษัฯ ของบริษัทฯ
    - ดูแลและควบคุมร้านค้าภายในของบริษัทฯ
    - ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เช่น ยูนิฟอร์ม, ล๊อกเกอร์, หอพัก, เบิกจ่ายสวัสดิการฯ
    - จัดกิจกรรมบริษัทฯ
ด้านสรรหา
    1. ดูแล จัดทำสื่อในการสรรหา และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเพจบริษัทให้น่าสนใจ
        - ดูแล พัฒนา แหล่ง และสื่อสรรหาต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัครงาน
        - ลงรูป เขียน content ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกๆ ของบริษัทผ่านเพจหลักและเพจสรรหา
    2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ
        - ติดต่อผู้สมัครงานเข้ารับสัมภาษณ์และการทดสอบ
        - ประสานงานต้นสังกัดในการนัดสัมภาษณ์ และการทดสอบผู้สมัคร
        - ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ
        - ยืนยันการจ้างงาน นัดผู้สมัครมาเริ่มงาน และแจ้งรายละเอียด เอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาในวันเริ่มงาน
    3. จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชาต่อไป
        - รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน มีกลยุทธในการรักษาพนักงานใหม่
        - นำส่งแฟ้มประวัติพนักงานให้กับฝ่ายถัดไปเพื่อคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ
        - จัดเตรียมตู้ locker uniform พนักงาน
    4. ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
        - ติดตาม ดูแล ประเมินพนักงานช่วงทดลองงาน

คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาโรงงาน , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์และทักษะด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
  • ต้องรักการสรรหา ค้นหา ทาบทาม คัดกรอง ผู้สมัครอยู่เสมอ มีทักษะในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานกับผู้คนทั้งในและนอกองค์กร
  • มีทักษะทางภาษาทั้งไทยและอังกฤษระดับดี คารมดี มีอารมณ์ขัน สามารถเขียน content ไทย-อังกฤษ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรให้น่าสนใจ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office , PowerPointม Program การออกแบบเช่น Canva ในระดับดี หากเคยผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Eagle จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีไหวพริบดี คิดบวก มีความคล่องตัวสูง รู้จักปรับตัว และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะ
  • รักการทำกิจกรรม ชอบสนุก ชอบทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นผู้นำกิจกรรมต่าง ๆค่ะ
  • ดูแลตัวเองได้ อึด รู้จักขวนขวาย แสวงหา ไม่นั่งรออยู่เฉยๆ จัดลำดับความสำคัญของงานเป็นค่ะ

**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงานแถวประเวศค่ะ **


สวัสดิการ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- รางวัลอายุงาน
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MKS Jewelry International Co., Ltd. is leading Jewelry manufacturer in Thailand for more than 35 years, we need an energic, good, and eligible person to join the team บริษัทผู้ผลิต และส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำ ดำเนินการมากกว่า 35 ปี กำลังขยายงานเพื่อเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า มีความรู้และความสามารถในตำแหน่งดังต่อไปนี้
บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
นิคมอุตสาหกรรมเจมโมโพลิส, 49 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณนันชา ดิทนา
โทรศัพท์
0-2727-0150 - 9 Fax 0-2727-0160
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานอัญมณี/เครื่องประดับ, หางานการผลิต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, หางานบริหารบุคคลทั่วไป, หางานฝึกอบรมและพัฒนา, หางานสรรหาบุคลากร, หางานแรงงานสัมพันธ์, หางานBoi, หางานEr & Ga, หางานEr & Welfare, หางานErp, หางานHr Policy, หางานHr Professional, หางานSocial Security Fund, หางานTime Attendance, หางานVisa, หางานVisa & Work Permit, หางานVisa And Work Permit, หางานVisa Renewals, หางานWork Permit, หางานกองทุนประกันสังคม, หางานค่าจ้าง, หางานผลตอบแทน, หางานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล, หางานวีซ่า, หางานสวัสดิการและเงินเดือน, หางานโปรแกรมเงินเดือน, หางานบริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด