กลับ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS Officer) ประจำสำนักงานบางนา

Krungsri Auto / กรุงศรี ออโต้
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Collection ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
 • วิเคราะห์ สร้าง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบติดตามหนี้ บนระบบ ACMS และ จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก Collection ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคลสำหรับแผนก Collection ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาตามที่กำหนด
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับประเมินผลงานแผนก Collection เช่น %Delinquency, %CE, Written Off, Recovery ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาตามที่กำหนด
 • จัดทำรายงาน KPI ในส่วนของ Financial Data และ Individual Performance ของพนักงาน เพื่อประกอบการประเมินผลงานของพนักงานสายงาน Collections
 • จัดทำรายงาน Dash board report เพื่อให้ทางฝ่ายบริหาร นำไปใช้
 • จัดทำรายงานเพื่อใช้สำหรับการเบิก Incentive ให้แก่พนักงานแผนก Collection
 • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาสถิติ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้าน MIS อย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์งานด้าน Collection จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ SAS, SQL, Powe BI, Tableau, Access ได้ รวมถึง Excel ระดับ advance (Pivot, Vlookup)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.0
3.0
4.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/08/2019
Krungsri Auto / กรุงศรี ออโต้
Krungsri Auto / กรุงศรี ออโต้
เกี่ยวกับบริษัท

 “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรีให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรีนิว คาร์” สินเชื่อรถมือสอง “กรุงศรียูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรีทรัค” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรีมอเตอร์ไซค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรีบิ๊ก ไบค์” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองความต้องการและมอบบริการที่เยี่ยมยอดแก่ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ มีความยินดีเปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ รักความก้าวหน้าทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ยอดเยี่ยมต่อไป


Krungsri Auto / กรุงศรี ออโต้
ที่อยู่
550 Krungsri Ploenchit Tower 30th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณจีระศักดิ์ HR
โทรศัพท์
0-2708-8126 Fax 0-2708-8139
เว็ปไซต์
แบ่งปัน