กลับ

เจ้าหน้าที่สำรวจพืชไร่ พืชสวน

บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
22/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก พืชไร่ พืชสวน ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การจัดทำเอกสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรมข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
4. ประสานงานโรงสี เพื่อวางแผนการนำวัตถุดิบไปสี ตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตข้าว
5. ประมาณการ การเพาะปลูกของในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละอำเภอ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ
1. ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเกษตรพืชไร่ พืชสวน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งาน 2-3 ปี ด้านการเกษตรพืชไร่ พืชสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง 
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. มีรถยนต์ และใบขับขี่ เป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ภาคกลางของประเทศไทย)

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ข้าวสารราคาพิเศษ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวสาร เพื่อส่งออกต่างประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
ที่อยู่
71 AGR Building, Chareonrad Rd., Bangklo, Bangkolaem Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2291-6555 # 520
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
Sales representative
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
Supervisor แผนกบัญชี
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
Shipping Officer
บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้