กลับ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (สินเชื่อธุรกิจ) (กรุงเทพฯ, ชลบุรี, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, ขอนแก่น, สมุทรสาคร, เชียงใหม่)

ด่วนมาก!
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 7 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น เช่าซื้อ/ลีสลิ่งเครื่องจักร - รถยนต์, Clean Loan, Direct Loan, Mortgage Loan
• ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อลูกค้า
• ออกพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และนำเสนอสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
• รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและเขียนรายงานขออนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
• ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ
• ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ยินดีพิจารณาผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา
  4. หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อและวิเคราะห์งบการเงินได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  6. มีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและการประสานงานที่ดี
  7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co., Ltd.(SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 2,639 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines, Factoring and Insurance Broker.
To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
175 Sathorn City Tower, 24th Fl. South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Pinrada
โทรศัพท์
0-2679-6226,0-2679-6262 Ext 1405 Fax 0-2679-6241-3
เว็ปไซต์
แบ่งปัน