กลับ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (มิตรภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรี
20,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมการปลูกอ้อย และดูแลรักษาอ้อยให้เจริญเติบโต
2. นำอ้อยเข้าหีบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามหนี้สิน
3. ส่งเสริมการไว้ตอให้นานขึ้นจากเดิมอีก 1 ปี
4. ส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
5. โครงการเพิ่มผลผลิต
6. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ISO 9001:2000, ISO 14001, GMP&HACCP , OHSAS 18001และระบบมาตรฐานอื่นๆของโรงงาน
7. นําข้อกําหนดระบบมาตรฐานสากลทุกระบบที่โรงงานได้รับการรับรอง มาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ พืช-ไร่
• ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ความรู้/ความสามารถ
• มีทักษะการสื่อสาร / การเจรจาต่อรองที่ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ GPS
• มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทักษะภาษาอังกฤษ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตร
- บ้านพัก
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ
- ลาบวช
- ลาป่วย
- ลาพักร้อน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- อาหาร 3 มื้อ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บัญชี
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/09/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/09/2022
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่
365 ม.1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Management
โทรศัพท์
043-294-202-4
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโลจิสติกส์
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กาฬสินธุ์
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นักบัญชี (มิตรภูเขียว)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ชัยภูมิ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หัวหน้าหมวดบริหารข้อมูลสินค้า (ประจำท่าเรือสมุทรปราการ)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หัวหน้าหมวดคลังสินค้า (แหลมฉบัง,ชลบุรี)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ชลบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้