กลับ

เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
25/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุม และตรวจสอบการปรับปรุง การซ่อมแซม การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของบริษัท ตลอดจนการจัดผังสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกำหนดรายการวัสดุให้เป็นไปเป็นตามนโยบาย
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคีสถาปนิก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up, Photo Shop หรือ Illustrator อย่างดี
- สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) อย่างดี
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น งานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- มีความสนใจในส่วนงานพัฒนาแบบ (Design Development) ,งานจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้างโครงการ (Detail Design) และงา        เอกสารประกอบการประกวดราคาโครงการ
- สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานนอกสถานที่

- หากมีประสบการณ์งานออกแบบ เขียนแบบ ประเภทงานปรับปรุงอาคาร งาน Facade อาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (รัชดาภิเษก)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/10/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
02/10/2022
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7386 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Telesales Manager
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานภูมิสถาปัตยกรรม / ผังเมือง, หางานสถาปัตยกรรม, หางานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, หางาน3d Design, หางานAfter Effects, หางานArchicad, หางานArchicad 3d, หางานArchitectural Design, หางานArchitecture Design, หางานAuto Cad, หางานAutocad, หางานCad, หางานCam, หางานControl Engineer, หางานControl Engineering, หางานDesign Engineer, หางานDraft, หางานDrawing, หางานGraphic Design, หางานIllustrators, หางานMotion Graphic, หางานPhotoshop, หางานPremier Pro, หางานSketchup, หางานกราฟิก, หางานการเขียนแบบ, หางานก่อสร้าง, หางานควบคุมโครงการ, หางานคุมงานก่อสร้าง, หางานงานก่อสร้าง, หางานงานเขียนแบบ, หางานจัดสรรงานก่อสร้าง, หางานถอดแบบก่อสร้าง, หางานประเมินราคา, หางานปรับปรุงที่พักอาศัย, หางานรับเหมาก่อสร้าง, หางานร่างแบบ, หางานวางแผนงานก่อสร้าง, หางานสถาปัต, หางานออกแบบ, หางานออกแบบงานก่อสร้าง, หางานออกแบบสถาปัตยกรรม, หางานออกแบบอาคาร, หางานออกแบบโครงสร้าง, หางานออบแบบสถาปัตยกรรม, หางานเขียนแบบ, หางานเขียนแบบงานก่อสร้าง, หางานเขียนแบบเครื่องจักร, หางานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)