กลับ

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Learning & Development Solution Design)

บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
ด่วนมาก!
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibilities:

  • ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาพนักงานในองค์กร สร้างเนื้อหาใหม่และปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

   • Mapping หลักสูตรที่มีให้ตรงกับ Competency หรือ Pain point ของลูกค้า เพื่อพัฒนากลุ่มผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร ตลอดจนสามารถออกแบบ/วางแผน Training Roadmap ได้

    • ทำงานร่วมกับทีมขายในการเก็บ Requirement จากลูกค้า แล้วออกแบบ Proposal ให้ตรงตามโจทย์ และสามารถนำเสนอ Proposal ร่วมกับทีมขายได้เสมือน Technical sales

     • วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบรวมถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning Method) ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าและสามารถออกแบบวิธีการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      • พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า และสามารถประเมินความต้องการการฝึกอบรมในปัจจุบันและอนาคตได้ดูแลด้านงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาพนักงานภายในองค์กร

      คุณสมบัติ

      Qualifications:

      • อายุระหว่าง 25-35 ปี
      • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานพัฒนาองค์กร รวมถึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในระดับองค์กร
      • สามารถทำงานได้ทั้ง Individual และ Teamwork
      • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและเวลาอย่างเหมาะสม
      • มีความกระตือรือร้น พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่
      Skills:

      • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
      • มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจ
      • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
      • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี


      สวัสดิการ
      - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
      - ค่าสันทนาการ
      - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
      - ประกันสังคม
      - ประกันสุขภาพ
      - ประกันอุบัติเหตุ
      - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
      - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
      - โบนัสประจำปี

      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      เกี่ยวกับบริษัท
          ด้วยอุดมการณ์และความตั้งใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญา โดยช่วยพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวทันการแข่งขันในโลกยุค Digital Disruption มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดผลสำเร็จ จากการสนับสนุนโดยผู้บริหารที่มีแนวคิดสมัยใหม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตให้องค์กรในสภาวะการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบัน
         
          บริษัท Beyond Training จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางความรู้ในหลากหลายรูปแบบทั้งการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร (Corporate Training) และการผลิตสื่อความรู้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง (Self -Improvement) เราเป็นบริษัทฝึกอบรมที่มีอัตราการเติบโตสูงในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศในการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร อาทิเช่น ไทยประกันชีวิต, สมิติเวช, AIS, PANDORA, SCB, CENTRAL Group และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้จริง
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      ที่อยู่
      768 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
      ชื่อผู้ติดต่อ
      อริสา
      โทรศัพท์
      090-2251544
      เว็ปไซต์
      แบ่งปัน
      ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
      ดูทั้งหมด
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      กรุงเทพและปริมณฑล
      สามารถเจรจาต่อรองได้
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      ผู้ช่วยผู้บริหาร (Personal Assistant)
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      กรุงเทพและปริมณฑล
      สามารถเจรจาต่อรองได้
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      กทม. (คลองสาน)
      สามารถเจรจาต่อรองได้
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Key Account Executive)
      บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
      กรุงเทพและปริมณฑล
      สามารถเจรจาต่อรองได้