ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (C&B / PMS)-บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ