กลับ
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์
17/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์
17/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จดรายงานการประชุม เเละดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดทำรายงานประจำปี เช่น  56 - 1 One Report , AGM Checklist, CGR Report  หรือ Sustainability Checklist เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น Analyst Meeting เเละ Opportunity Day 
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวมเพื่อดำเนิการจัดทำเอกสารนำเสนอ
 • สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร ทั้งในด้านการติดต่อประสานงาน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขากฏหมาย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
 • มีประสบการณ์เลขานุการบริษัท ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • ยิ้มเเย้มเเจ่มใส สามารถประสานงานได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

** หากสนใจส่งใบสมัครงานเข้ามาได้ที่ Hrd@theplatinumgroup.co.th หรือ โทร.086-339-9539 **


สวัสดิการ
- กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินคูปองอาหาร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/01/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/01/2021
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
               ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีก โรงแรม และธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2548 และในเดือนมิถุนายน 2557 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
                ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีการวางกลยุทธ์การพัฒนาโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
222, The Platinum Fashion Mall Bldg, 11 FL., Phetchaburi Rd., Thanon Phetchaburi, Ratchathevi, Bangkok, 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Orathai
โทรศัพท์
0-2121-8000 Fax 0-2121-9009
เว็ปไซต์
แบ่งปัน