กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (คลองสาน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสาร ด้านการติดตามหนี้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาและไม่ให้เกิดหนี้เสียในอนาคต
 • ติดตามหนี้คงค้าง ไม่ให้หนี้ค้างเกินที่บริษัทกำหนด
 • รับผิดชอบการตรวจรับบิล แยกบิลและจัดเก็บบิลตามที่กำหนด
 • จัดบิลตามเขตผู้แทน
 • ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน เช่น รายละเอียดเช็ค, จำนวนเงิน ,ใบภาษี, สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารวางบิล/ฝากบิลประกอบการขอรับชำระหนี้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบครอบ , สุขุม , ใจเย็น
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • หากเคยใช้งานระบบ ERP หรือ SAP จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีประสิทธิ์ เป็นบริษัทที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ชั้นนำในประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2492 ดำเนินกิจการมากว่า 70 ปี และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ตั้งแต่ปี 2532 และได้พัฒนามาตรฐานเรื่อยมา จนได้รับการรับรอง GMP PIC/S จาก Ministry of Health Malaysia ,PIC/S Participating Authorities Members, และมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 17025 ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งมั่นจะรักษาและพัฒนามาตรฐานให้ก้าวสู่ระบบสากล ณ ปัจจุบัน เรากำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เราต้องการบุคลา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
 • 1(current)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ นำเข้า/ส่งออก และจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันชั้นนำในประเทศไทย โดยดำเนินกิจการมากว่า 60 ปี และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S), ISO 9001, ISO 17025  ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงาน ดังนี้
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่
617 Charoen Rath Road, Klongsarn, Bangkok 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2437-0343-5 Fax 0-2438-8060
เว็ปไซต์
แบ่งปัน