กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สุขภาพ/โรงพยาบาล
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของ การสั่งยาของแพทย์ โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการ รวม ถึงการจ่ายยา ให้คำแนะนำด้านยาแก่ผู้ป่วย และยังเป็นที่ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพ
3. มีใจรักในบริการ / มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น /มีความรับผิดชอบ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุกสาขาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 136 เตียง เปิดให้บริการ 24 ชม. ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 

1.สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
   ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
   โทรศัพท์ 02-532-4444 ต่อ 3303  หรือ 065-508-7188 คุณสรศักดิ์ /คุณชวลิต /  คุณประจักษ์ 
2. ส่งประวัติของท่านมาได้ที่
    e-mail : recruit_bcare@bcaremedicalcenter.com  / ID LINE  0655087188
3.สมัครผ่านwebsite
   - www.bcaremedicalcenter.com
   - www.jobth.com
B.Care Medical Center/โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ที่อยู่
29 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
0-2523-3359-71 ต่อ 3303 Fax 0-2523-3374
เว็ปไซต์
แบ่งปัน