กลับ

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
16/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
16/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา แจ้งเตือนการนัดหมายก่อนถึงกำหนดให้ทราบล่วงหน้า
2.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ทางโทรศัพท์ อีเมล์ โดยสามารถร่างและตอบจดหมายได้ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ
3.นัดหมายและจัดการประชุม ทำวาระการประชุม พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอเซ็น และจัดเก็บเอกสารต่างๆตามหมวดหมู่ความสำคัญ
5.ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมการท่องเที่ยวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ สภาหอการค้าไทยหรือสมาคมต่างๆเพื่อต่ออายุสมาชิก
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ การจัดการ บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.เพศหญิงอายุ 25-30 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่านออก เขียนได้ ในระดับดีมาก
5.มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.ทนแรงกดดันสูงได้
7.มีไหวพริบ
8.มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
9.มีผลคะแนน Toeic 600 คะแนนขึ้นไป

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สบทบสูงสุด 9 %
- จัดเลี้ยงปีใหม่ประจําปี
- จัดเลี้ยงมื้อพิเศษต่างๆของแผนก
- ตรวจสุขภาพประจำ (บางตำแหน่ง)
- ท่องเที่ยวประจำปี (ช่วงตรุษจีน) ในประเทศหรือต่างประเทศ
- ท่องเที่ยวประจำปีต่างประเทศ (โซนยุโรป)
- ท่องเที่ยวประจําปีในประเทศ หรือต่างประเทศ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม บางตำแหน่ง )
- ปรับเงินเดือนประจําปี
- วันหยุดประจำปี มากกว่าตามกฎหมายกำหนด (มากกว่า13วัน)
- วันหยุดพิเศษในวันคล้ายวันเกิด
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- เงินพิเศษค่าเดินทาง
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด 
 22/7-9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
ที่อยู่
22/7-9 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณจิสรา (แอ้ม HR)
โทรศัพท์
0-2408-8001 Fax 0-2681-5755-6
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
Graphic Designer
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กทม. (ยานนาวา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานวีซ่า
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เจ้าหน้าที่วางแผนโปรแกรมทัวร์(ยุโรป)
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
เจ้าหน้าที่วางแผนโปรแกรมทัวร์(ญี่ปุ่น)
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์