กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
04/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม รายงานการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของงานตามมติที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
 • ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร ให้เหมาะสม ไม่เกิดข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร ข้อมูล การติดต่อให้กับผู้บังคับบัญชา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาติดตามความคืบหน้าของงาน ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหาร
 • ประสานงานข้อมูลที่สำคัญต่าง ในหน่วยงานที่ดูแล

คุณสมบัติ
 • เพศหญิงอายุ 28-38 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี  มีทักษะในการสื่อสาร  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา และมีความกระตือรือร้นสูง
 • มีทักษะการพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ที่จอดรถพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพครอบครัว
- ประกันอุบัติเหตุ
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

เป็นบริษัทของคนไทย ห่วงใยใส่ใจพนักงาน อบอุ่นเหมือนบ้าน
yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

logourl
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
05/09/2019
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ที่อยู่
94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์
0-2958-0011 ext. 11066,11883 Fax 0-2958-0081
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
เจ้าหน้าที่ขาย (ขายพื้นที่เช่า)
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้