กลับ
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (บางขุนเทียน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ภาพรวมรับผิดชอบการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน ตลอดจนการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะงาน

1. จัดทำและนำส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ

3. จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น

4. จัดทำและดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น

5. งานผู้ช่วยเลขานุการบริษัท


คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีด้านกฎหมาย หรือปริญญาโท MBA

2.ผ่านการอบรมด้าน ่ Company Secretary Program (CSP) จากสถาบัน IOD 

3.ผ่านการอบรมด้านการเป็นกรรมการของบริษัทมหาชน  Director Certification Program(DCP)

4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


สวัสดิการ
- กองทุนออมทรัพย์ SK
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย
- งานเลี้ยงประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- หยุดเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะงานสำนักงาน)
- เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่ง บวช และญาติเสียชีวิต

บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
S.K. products are well positioned in the markets. We have received certificates issued by Underwriter Laboratories (U.S.A.) for our various flame-retardant products whilst our food grade products have been approved by various world wide institutes such as the Japan Recreation and Miscellaneous Goods Safety Laboratory (Japan), Pollock and Pool (N) Ltd., England and the Ministry of Public Health (Thailand).

หมายเหตุ : บริษัท หยุดวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (เฉพาะตำแหน่งงานสำนักงาน)
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
ที่อยู่
166 Soi Thianthale 20, Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Sa-mae Dam, Bang Khuntien, Bangkok 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Management Department
โทรศัพท์
0-2892-1092 (Auto) Ext : 140, 142 Fax 0-2892-0851
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
กทม. (บางขุนเทียน)
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
ผู้ช่วย QMR
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร, สมุทรสาคร
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
ช่างเทคนิค
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
กทม. (บางขุนเทียน)
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
International Sales and Marketing (india , korea , turkey)
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
ตุรกี,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ),สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ,อินเดีย
30,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
สมุทรสาคร
18,000 - 20,000 บาท/เดือน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนักกฎหมาย / ที่ปรึกษา / ทนายความ, หางานอื่นๆ, หางานเลขานุการ, หางานAp, หางานCapital Market, หางานFinancial Market, หางานTrading Market, หางานกระตุ้นยอดขาย, หางานกองทุน, หางานการประชุมผู้ถือหุ้น, หางานการลงทุน, หางานการวางกลยุทธ์, หางานจัดสรรเงินทุน, หางานซื้อขายหลักทรัพย์, หางานตราสารทุน, หางานตราสารหนี้, หางานตลาดหุ้น, หางานบริษัทหลักทรัพย์, หางานบริหารการลงทุน, หางานบริหารความเสี่ยง, หางานลงทุน, หางานลงทุนสัมพันธ์, หางานวางแผนการเงิน, หางานวิเคราะห์การลงทุน, หางานวิเคราะห์การเงิน, หางานสินเชื่อธุรกิจ, หางานหลักทรัพย์, หางานหุ้น, หางานอนุญาโตตุลาการ, หางานเนติบัณฑิต, หางานแนะนำการลงทุน, หางานใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน, หางานบริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด