กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรทั้งในประเทศ เเละต่างประเทศ
 • วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผู้บริหาร
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • ประสานงานการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการนัดหมายการประชุม
 • จัดทำเอกสาร ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • ดำเนินการ และติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม
 • สนับสนุนกลุ่มงานหลัก (Core Function) ในการดำเนินโครงการและธุรกิจ
 • เข้าบริษัทตามหน้างานที่ได้รับ(เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์)


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป                                                                                   
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี (มีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของงาน เเละจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความยืดยุ่นในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
 • มีความกระตือรือร้น ทันโลก กล้าเเสดงความคิดเห็น เเละใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรของบริษัทและมีภาวะผู้นำ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร อ่าน เเละเขียน (TOEIC 600 คะเเนนขึ้นไป)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เฮลท์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เฮลท์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Healthy Solutions Co., Ltd.  คือ ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นในด้านมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเรายังเล็งเห็นถึงคุณค่าของธุรกิจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบริการในธุรกิจความงามและสุขภาพในอีกหลายๆด้านเพื่อให้ธุรกิจของท่านได้เติบโตไปพร้อมๆกัน  อาทิเช่น การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ
บริษัท เฮลท์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่
301 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ชื่อผู้ติดต่อ
บริษัท เฮลท์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน