ตำแหน่ง แม่บ้าน-บริษัท กรีนเอเชีย ฟิล์ม จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ