กลับ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
01/02/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
- นำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากนักวิเคราะห์ระบบ, และ key user มาเขียนโปรแกรมต่างๆตามความเหมาะสม
- จัดทำ Flow Chart แผนงานอย่างละเอียดตามหลักการเขียนโปรแกรมและออกแบบ Dets Base ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.หญิง/ชาย อายุ 28 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา IT
3.มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
4.ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5.สามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี
7.มีทัศนคติบวกในการทำงาน มี growth mindset ยืดหยุ่น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

* มีประสบการณ์ในการออกแบบ เขียนโปรแกรมระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย สีทาอาคาร สีสเปรย์ สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับงาน ไม้ กาว เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และซ่อมแซม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมายาวนานด้วยหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
โดยผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมดของบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า เช่น ATM, GALANT, BEAUTY, LOBSTER, U-90 เป็นต้น
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด ขอแจ้งผู้ใช้งานให้เข้าใจถึงนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล (Privacy policy ) เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ข้อมูล การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงนโยบายในนี้ กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ แล้ว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.uraipaints.com/privacy.php
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
ที่อยู่
16/8 ซ.สาทร 11 แยก 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
085-902-4391
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
นักเคมี
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้