กลับ
บริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
29/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
29/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, เลย
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.เขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้

2.วางแผนการพัฒนาและออกแบบระบบ

3.ทดสอบระบบ/ปรับปรุง/พัฒนาระบบที่เขียนให้ดีขึ้น

4.ออกแบบ ดูแลพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทคุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP,HTML,JQUERY,AJAX,JAVA SCRIPT

4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.มีความรู้เรื่องกราฟฟิคดีไซน์ เช่น PhotoShop,Illustrator เบื้องต้น

6.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด
บริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ส่งเสริมเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2515 โดย คุณปิติและ คุณนันทนา ติยาเดชาชัย กิจการในระยะแรก เริ่มจากการรับซื้อของป่าทุกชนิด ต่อมาใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งโรงงานอัดมันเม็ดและมีการรับซื้อหัว มันตาก มันเส้น อัดมันเม็ด รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและได้มีการขยายธุรกิจโดยมุ่งดำเนินธุรกิจทางด้านจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์มีการ เพิ่มชนิดของสินค้าในการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์อีกหลายประเภท อาทิเช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำอ่อน ปลายข้าว ข้าวโพดบด ฯลฯทำให้ส่งเสริมเกษตร เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด
ที่อยู่
72/5-6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสุปราณี ศิริพรรณ
โทรศัพท์
086-458-1982 Fax 043-306-245
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางานการค้า/นำเข้า/ส่งออก, หางานการผลิต, หางานกาฬสินธุ์, หางานขอนแก่น, หางานชัยภูมิ, หางานนครพนม, หางานนครราชสีมา, หางานบึงกาฬ, หางานบุรีรัมย์, หางานมหาสารคาม, หางานมุกดาหาร, หางานยโสธร, หางานร้อยเอ็ด, หางานศรีสะเกษ, หางานสกลนคร, หางานสุรินทร์, หางานหนองคาย, หางานหนองบัวลำภู, หางานอำนาจเจริญ, หางานอุดรธานี, หางานอุบลราชธานี, หางานเลย, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานเครือข่าย, หางานComputer Programming, หางานJava Script, หางานJavascript, หางานPhp, หางานพัฒนาโปรแกรม, หางานเขียนโปรแกรม, หางานบริษัท ส่งเสริมเกษตร จำกัด