กลับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22/09/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม และคณะกรรมการต่างๆ
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
- จัดกิจกรรม งานสัมมนา งานแสดงสินค้า
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- อายุ 22 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การด้านงานประสานงาน / การจัดกิจกรรมต่างๆ / การให้บริการ
- มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
- มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


สวัสดิการ
- ประกันสังคม

logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน”
งาน หางาน สมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13/05/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
13/05/2020
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับบริษัท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)    จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530   ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ส.อ.ท. คือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ฯลฯ   

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์
0-2345-1000 Fax 0-2345-1296-99
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและงานระบบ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้