กลับ
บริษัท วีเค อินโนเวชั่นส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาแม่สอด

ด่วนมาก!
18/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
18/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
ตาก
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบสาเหตุการประสบอัตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการภายนอกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำแผนฉุกเฉินและดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติตาม
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้ปฏิบัติงาน จป.ได้เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานจป.วิชาชีพอย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ และสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง คล่องตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานเป็นระบบ และมีความรู้ในงาน Safety Management ที่ดี 
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี 
 • สามารถปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- พักร้อน
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.6
3.2
4.6
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.7
5.0
4.2
จากประสบการณ์ ของดิฉันเอง ที่นี่ เปิดประสบการณ์ชีวิตการทำงานของฉัน ฉันเติบโตจากที่นี่ อยากให้ทุกคนมาร่วมเติบโตที่ วีเค การ์เม้นท์ ค่ะ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28/04/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
28/04/2022
บริษัท วีเค อินโนเวชั่นส์ จำกัด
บริษัท วีเค อินโนเวชั่นส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Director or Owner
1.คุณศิริกุล ตติยวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้บริหาร
2.คุณดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์
รองกรรมการผู้บริหาร

VISION

VK jeans มุ่งมั่นในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นคุณภาพดีในราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เราให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมการผลิต โดยไม่ละทิ้งซึ่งความประณีตและความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของสินค้า เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตแบบ OEM (Original Enquiry Manufacturer) ในแถบเอเชีย และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ต่อไป

MISSION
 • เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสม
 • พัฒนามาตรฐานของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆทางด้านนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 • มีความยืดยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
บริษัท วีเค อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ที่อยู่
48, 50, 52, 54, 56, 126, 128, 130 Soi Taksin 13, Taksin Rd. Samre, Thonburi Bangkok 10600, Thailand 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณดวงฤทัย
โทรศัพท์
0-2860-7770– 4 ต่อ253 Fax 0-2438-9929
เว็ปไซต์
แบ่งปัน