กลับ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม

ประกันภัย
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินไหม สินไหมสุขภาพ หรือ พิจารณารับประกัน
  • รับเรื่องโต้แย้ง ทบทวนผลการพิจารณา นำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้งผลการทบทวน
  • ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานสินไหม สินไหมสุขภาพ พิจารณารับประกัน อย่างน้อย 2 ปี
  • ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การรักษาพยาบาล
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การจัดการข้อโต้แย้ง
  • มีปฏิภาณไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.6
4.3
3.7
4.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
สวัสดิการดี
เป็นบริษัทที่อยู่แบบพี่น้อง ช่วยเหลือกันดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/07/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
06/07/2019
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า
          กรุงเทพประกันชีวิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2494 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2550  เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนเชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ ด้วยการเริ่มวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร เพื่อบรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้บริการที่ประทับใจ และให้พนักงานทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าในชีวิต ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสุภาภรณ์ คุณจิรกุล และคุณพงษ์เพชร
โทรศัพท์
0-2777-8622 Fax 0-2777-8899
เว็ปไซต์
แบ่งปัน