กลับ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

22/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
9 - 15 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
100,000 - 200,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ร่วมวางแผนกลยุทธขององค์กร

2. วางแผนแม่บทระบบสารสนเทศขององค์กร

3. จัดหา และพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับกับระบบสารสนเทศและ Digital Marketing

4. บริหารสายงานเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการพัฒนา และเพิ่มปรีะสิทธิภาพ และผลผลิตขององค์กร

5. บริหาร และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้

6. การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงส่งเสริมและช่วยงานตามความต้องการของธุรกิจ

7. การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบให้รองรับการทำธุรกิจทางวด้าน Digital Marketing

8. ส่งเสริมการตลาดด้วยระบบเทคดนโลยีสารสนเทศ

9. จัดเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในองค์กร

10. วางแผนการทำการตลาดทางด้าน  Digital Marketing


คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. 40 ปีขึ้นไป

3. ต้องมีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างทีมและกระตุ้นการทำงานร่วมกัน

4. มีพื้นฐานการบริหารจัดการเป็นอย่างดี เป็นคนที่มีพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถวางแผน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing

6. เป็นผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสารสนเทศ หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 10 ปีสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
มัณฑนา
โทรศัพท์
0910351463 Fax 0-2277-8521
เว็ปไซต์
แบ่งปัน