กลับ
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด

พนักงานบัญชีทรัพย์สินส่วนบัญชีทั่วไป

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, สินค้าอุปโภค/บริโภค, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ยานพาหนะ/อะไหล่, อสังหาริมทรัพย์
29/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, สินค้าอุปโภค/บริโภค, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ยานพาหนะ/อะไหล่, อสังหาริมทรัพย์
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  ควบคุม ตรวจเช็ค และบันทึกบัญชี ด้านบัญชีทรัพย์สินถาวรของบริษัท ให้ถูกต้อง
 • ควบคุม ตรวจเช็ค และบันทึกบัญชี ด้านบัญชีจ่ายเจ้าหนี้ต่างประเทศ เงินกู้ยืมในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • ควบคุม ตรวจเช็ค และบันทึกบัญชี ด้านบัญชีรับ สนามกอล์ฟ ในรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • จัดเก็บเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศ ชายหรือหญิง สำเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรี อายุ 22 – 26 ปี
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1-5 ไป
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นดี 
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีทักษะการสื่อสารภายใน-ภายนอก บริษัท
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี , ภาษีอากร เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word/Excel และ PDF ได้ในระดับดี 
 • ใช้อีเมล์ หรือ อินเตอร์เนตเป็น

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด

1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


E mail : siri.boon@metrocat.com, phatraporn.pong@metrocat.com

Company Website : https://www.metrocat.co m/th/สวัสดิการ
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น.
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Metro Machinery Group of Companies was founded by the Burapachaisri family which has more than 46 years of experience in the heavy equipment, engine and foundry businesses.

Established as the sole authorized Caterpillar dealer of Thailand in 1977, Metro Machinery Company Limited (MMC) is the group’s largest company today with 35 branches and over 920 highly trained personnel. Together with our subsidiary companies in Thailand, China, Cambodia, and Laos, we offer Caterpillar’s world-leading innovations and advanced technologies through our services and wide-ranging product lines in heavy machinery, engine, construction, mining, material handling, agriculture, forestry, petroleum, marine and power generation industries.

We are looking for qualified candidates to fulfill in the flowing vacancy positions.
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
ที่อยู่
1760 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department, Recruitment Section
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน