กลับ
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ (Product Design Manager)

เฟอร์นิเจอร์
02/10/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เฟอร์นิเจอร์
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 20 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำกับ ควบคุม ออกแบบและพัฒนาสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 

- วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงความต้องการและสามารถแข่งขันในตลาดได้

- ศึกษา พัฒนาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ทั้งคุณภาพและราคา

- กำกับ ควบคุมการออกแบบเขียนแบบผลิต และประสานงานกับฝ่ายผลิตในการจัดทำสินค้าต้นแบบ 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

- ประสบการณ์งานออกแบบ Office Furniture / Home Furniture อย่างน้อย 10 ปี

- สามารถใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เขียนแบบได้คล่อง

- มีทักษะการกำกับดูแลทีมงาน  การประสานงานและการนำเสนอดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

3.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.9
3.0
3.0
2.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ออกแบบ / สถาปนิก
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
3.2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานได้ดีมาก
ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
05/08/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
05/08/2020
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Steel International Plc., the listed company on the Stock Exchange of Thailand, is part of Siam Steel Group which is Thailand's leading manufacturer of steel products since 1953. We are Thailand's leading manufacturer of Prefabricated Building under brand name "Lucky" Hi-Tech Building System and Steel Furniture under brand name "Lucky", "Kingdom", "Okamura", "Chitose" and "Pilot" including Movable and Built-in Wooden Furniture as well as decorative works. Our products are exported worldwide.

 Presently, we have entered into Renewable Energy Business such as Biomass Fuels, Solar Farm, etc. and already invested in 16 MW Solar Farm in Japan.

 As for biomass fuels, we have set up intergrated business;
- Forestry / Plantation
- Manufacturing facilities for wood chips, wood pellets and torrefied wood         pellets
- Logistics & services center
Our biomass fuels are mainly exported to Japan and worldwide markets.
 
We are looking for highly motivated and enthusiastic individuals to join our exciting expansion.

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
51 Moo 2 Poochao Rd., Bangyaprak, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2384-3000,038-570-211-6,0-2384-2876,0-2384-3040 Fax 0-2384-2326,0-2384-2330,0-2394-2873
เว็ปไซต์
แบ่งปัน