กลับ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกธุรกิจกากอุตสาหกรรม

การคมนาคมขนส่ง
25/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บริหารทีมขายให้สอดคล้องกับยอดขาย
2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
3.นำเสนอบริการกำจัดกากของเสียและบริการรถขนส่งกากของเสีย
4.รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป
6.นำเสนอวิธีการกำจัดให้เหมาะสม ต่อลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย,เผา,รีไซเคิล,ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน และ RDF)

คุณสมบัติ
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1-2 ปี
  4. มีประสบการณ์ขายงานกำจัดของเสียในโรงงานอย่างน้อย 4-5 ปี
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

3.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.5
3.2
3.6
2.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
วิศวกร
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ดีเยี่ยม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20/08/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
20/08/2021
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) was officially established in March 2004. Our huge expansion in recent years, AGE is the No.1 coal trader in Thailand serving both the International and Thailand markets. We have been taking huge steps to meet the energy demands of giant importers such as China and India. In an emerging economic country; Vietnam, its demands of steam coal have been growing tremendously and continually, thus we commit to find solutions in serving our clients and aim to grow together with mutual business cooperation.Due to the rapid business expansion, we are currently looking for the talented candidate to join our organization for the following position:บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
273/1 ถนน พระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Passarapong
โทรศัพท์
0-2453-1251-3,0-2894-0088
เว็ปไซต์
แบ่งปัน