กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
19/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (มีนบุรี)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบแผน PM (Preventive Maintenance) ประจำปีและทำการปรับแผน PM ประจำเดือนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และจัดทำใบสั่งงาน (Service Request) ให้ตรงตามแผนที่วางไว้
 • จัดให้มีการประชุม และเป็นผู้นำประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้างานที่ดูแล
 • ตรวจสอบใบรายงานบริการ (Service Report) ติดตามงานให้อยู่ใน Downtime 
 • จัดทำรายงาน พร้อมสรุปงาน PM/EM ประจำเดือน และแผนการปฏิบัติงานของทีมช่างในเดือนถัดไป
 • ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • จัดทำ KPI ของแผนก
 • วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ร่วมกับผู้จัดการแผนกและผู้จัดการฝ่าย
 • บริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน

คุณสมบัติ
 • อายุุ: 28-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป ในสายงานวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานติดตั้ง งานธุรการ 
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD, Sketch Up, MS. office ได้ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.0
3.8
3.7
3.5
ฟังเสียงจากบริษัท

We Lift Your Life เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ ชีวิตที่ท้าทาย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ อย่างเรา!!

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.2
4.5
3.0
ต้องลอง
ลองงาน ลองคน ลองวิสัยทัศน์
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17/05/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/05/2022
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(FVC) และธุรกิจบริการทางการแพทย์(IRV) รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(KTMS) ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์(MV) เเละธุรกิจเกี่ยวกับคลีนิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม(HHC)
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ชื่อผู้ติดต่อ
่Jintana, Yada
โทรศัพท์
0-2518-2722 Ext.671-673 Fax 0-2518-2723
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานผู้บริหารระดับสูงทั่วไป, หางานวิศวกรการผลิต / วิศวกรอุตสาหกรรม, หางานวิศวกรการเกษตร, หางานวิศวกรคอมพิวเตอร์, หางานวิศวกรทั่วไป, หางานวิศวกรยานยนต์, หางานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, หางานวิศวกรเคมี / ปิโตรเคมี / พลังงาน, หางานวิศวกรเครื่องกล, หางานวิศวกรโครงการ, หางานวิศวกรโทรคมนาคม, หางานวิศวกรโยธา, หางานวิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, หางานAuto Cad, หางานAutocad, หางานCad, หางานCad Design, หางานCad/cam, หางานCam, หางานEnvironmental Management, หางานEnvironmental Planning, หางานMaintenance, หางานMaintenance Machines, หางานProduct Development, หางานQuality Management System, หางานSketchup, หางานSolidworks, หางานTechnical Support, หางานการเขียนแบบ, หางานคำนวณทางวิศวกรรม, หางานซ่อมบำรุง, หางานซ่อมบำรุงทั่วไป, หางานดูแลเครื่องจักร, หางานบำรุงรักษาเครื่องจักร, หางานประมาณราคา, หางานประเมินราคา, หางานเขียนแบบชิ้นงาน, หางานบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ