กลับ
บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำหนดแผนงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มของ ซอส และ เครื่องดื่ม ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ
2.ควบคุมดูแลการทดสอบผลิตสินค้าใหม่ และสินค้าปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย และความต้องการของลูกค้า
3.กำหนดมาตรฐาน และคุณภาพสินค้าที่พัฒนาได้ และส่งมอบให้ฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการ
4. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Product specification, Nutrition table, Shelf life study , Process flow ในการผลิตสินค้า รวมถึง แบบการขอขึ้นทะเบียนต่างๆ เช่น สบ.5, ฮาลาล
5. ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายประกันคุณภาพ, ฝ่ายจัดซื้อ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทางด้านโรงอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ได้แก่ GMP, HACCP, BRC, IFS, SQF, ISO 9001, ISO 22000

5. มีทักษะภาษาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ

6. ด้านคอมพ์พิวเตอร์ : สามารถใช้ Microsoft Office / Internet ได้เป็นอย่างดี

7.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถปฏิบัติงาน ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Food Blessing (1988) Co., Ltd. was established in 1988, with a commitment to produce high quality seasoning-sauce products for domestics and export markets as well as customers’ private brands.

We currently also serve as contract manufacturers to many multi-national hypermarkets, fast food centers, caterers and trading firms around the world.

Food Blessing is bound by its quality policy and makes every effort to improve each aspect of its business. Dedicated to meeting stringent quality standards, the company is now HACCP GMP, ISO 9001:2000 and ISO 14001 certified. Customers are assured of standard quality, hygiene and sanitation in our products at all time. With continuous improvement through research and innovation, modern technological know-how, manufacturing flexibility and product consistency, Food Blessing is your trusted and reliable partner in the seasoning-sauce industry. We have been able to closely match new types of seasoning-sauces, not in our production line, as per samples requested by our customer. Do not hesitate to make use of our unique services.

A World - Class food manufacturer urgently requires:

บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1988) จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 7/17 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิไลพร
โทรศัพท์
0-2599-2671-3 Fax 0-2599-2674
เว็ปไซต์
แบ่งปัน