กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (วัฒนา)
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ครูผู้นำกิจกรรมที่ play center สำหรับผู้ปกครองและเด็กวัย 1-6 ปี เป็นภ.อังกฤษและภ.ไทย
• ต้อนรับผู้ปกครองและเด็ก
• รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมของสถานที่ รวมถึงการตกแต่ง จัดห้องให้เหมาะกับเรียนการทำกิจกรรม
• รับผิดชอบรักษาดูแลอุปกรณ์ สื่อเรียนรู้ทั้งหมด ให้เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
• ช่วยออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เข้าเรียน
• Brainery Play เป็น ศูนย์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  •  อายุ 23-35 ปี  สุขภาพแข็งแรง มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก / ครูปฐมวัย / ครูวิทยาศาสตร์
  • จบปฐมวัย และรักทำทำงานกับเด็กๆและผู้ปกครอง
  • มีวิธีการสื่อสาร การอธิบาย วิธีการพูด กับเด็กๆ / นักเรียน ที่มาเข้าคลาสได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานวันเสาร์ และ อาทิตย์ได้ หยุดวันธรรมดา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้ง MS Excel , Word , Power Point , Canva
     

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
3.7
1.7
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.7
3.0
5.0
เป็นสถานที่ทำงานแรกที่ดี
บรรยากาศดี งานดี รายได้โอเค
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
21/04/2023
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า “หนังสือสร้างตัวตนได้” ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen
นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider เราสร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้ง ธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนา สร้างสรรค์หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content Digital การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึง เทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่อยู่
11 ซอย สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
0-2662-3000,092-223-3957 Fax 0-2662-1172
เว็ปไซต์
แบ่งปัน