กลับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานธุรการ / Senior Administrative Coordinator

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ด่วนมาก!
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ประกันภัย
29/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, ประกันภัย
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการให้สำเร็จ
2. บันทึกเวลา และ Update การนัดหมายต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
3. ติดตาม และประสานงานการนัดหมายของกรรมการผู้จัดการ กับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารสำคัญที่ส่งมาขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ
5. เตรียมการด้านการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมด เช่น การประชุม EC-FIN, การประชุม EC-MBKG
6. ดูแลและควบคุมการเบิก - จ่ายเงินสดย่อยของบริษัทฯ ให้มีการเบิก - จ่ายที่ถูกต้อง มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการเบิกจ่าย และสามารถตรวจสอบได้
7. ดูแล และจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินในองค์กรอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. บริหารจัดการคู่มืออำนาจดำเนินการ ของบริษัทฯ ให้มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และการมอบหมายอำนาจแก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม
9. บริหารจัดการเรื่องสัญญาดำเนินการทั้งหมด ของบริษัทฯ ให้มีการจัดเก็บเอกสารสัญญาอย่างครบถ้วน และทันเวลา
10. บริหารจัดการ หนังสือมอบอำนาจในนามบริษัทฯ ให้มีการมอบอำนาจอย่างเหมะสม และสามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือมอบอำนาจรับจำนอง
11. จัดทำรายงานประชุม Quarterly และ MBKG Network Buliding
12. ดูแล Subscription ของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่อง ครบถ้วน เช่น BOL, CBRE
13. ดูแลการประกาศภายในของบริษัทฯ ให้มีการประกาศเรื่องสำคัญได้ทันต่อเวลา และมีการเก็บข้อมูลการประกาศภายในของบริษัท
14. ดูแล และทบทวนการมอบหมายการปฏิบัติงานของผู้บริหารในบริษัทฯ ให้ครบถ้วน
15. ดูแล และดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของบริษัทฯ เช่น ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรอง ค่า CRM
16. การบริหารจัดการด้านงบประมาณประจำปี ของกรรมการผู้จัดการ ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถตรวจสอบได้
17. ดูแล และประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ
18. ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ และรถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
19. ดูแลพนักงานใหม่ ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ให้มีความพร้อม และมีความเท่าเทียมกัน เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และการใช้งาน
20. ดูแล แพ็คเกจการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และไอแฟด ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
21. ประสานงานในการซ้อมแผน BCP ประจำปีของบริษัทฯ


คุณสมบัติ
ปริญญาตรี หรือโท ด้านสาขาธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 - 8 ปี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (หากพูดภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
*มีผล Toeic ไม่ต่ำกว่า 550 *
มีความสามารถในด้านงานเอกสาร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร


สวัสดิการ
- Life insurance
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 20 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.1
3.6
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง" มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBK GROUP มีโอกาสให้เติบโตในหลากหลายเส้นทางอาชีพ ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ MBK GROUP ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ และ ศูนย์สนับสนุนองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ศูนย์สนับสนุนองค์กร
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทในฝันของหลายๆคน
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/01/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/01/2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

MBK Public Company Limited (MBK), accredited to ISO 9001:2008, has engaged in MBK Center Shopping Plaza Business, and also encompassing other business such as Real Estate Development, Hotel and Tourism, Rice Production and Distribution, Golf Range, for example. In response to its business growth, the company is now looking for ambitious individuals to join the team in the following positions:

Attractive remuneration package and welfare such as Bonus, Medical Fee, Provident Fund, Insurance including career advancement opportunity will be provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน