กลับ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหมรถยนต์

ประกันภัย
22/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ดินแดง, พญาไท)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม มีหน้าที่ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี ทั้งที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัย รวมถึงทำจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทประกันภัยอื่น
 • จัดเอกสารประกอบการเรียกร้อง
 • สรุปค่าเสียหายที่ต้องเรียก
 • ติดตามค่าเสียหายจาก คู่กรณีภายในอายุความ
 • เจรจาต่อรองกับคู่กรณีเพื่อยุติปัญหา
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าเสียหายที่ คู่กรณีส่งมา ว่าราคาและเงือนไขกรมธรรม์ถูกต้อง
 • เสนอเรื่องรับ-จ่าย ลงในระบบคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เรียกร้องสินไหม 3 ปี
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี  
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การประเมินพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- กิจกรรม Walk rally / กีฬาสี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.5
4.1
2.9
3.7
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
งานที่ท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2020
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านธุรกิจประกันวินาศภัยชั้นนำของไทยมามากกว่า 70 ปี โดยเราเป็นผู้นำในเรื่อง การประกันภัยรถยนต์ การประกันสุขภาพ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดต่างๆ ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้า และเพื่อก้าวให้ทันต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น ประกันภัยรถยนต์เปิด-ปิด และประกันสุขภาพ Active Health ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน


ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งทุกคนเป็นพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย และขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคมให้ก้าวหน้า


ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับพวกเรา “ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
71 Thaivivat Insurance Bldg. Dindaeng Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2248-0900-15 Fax 0-2248-4575
เว็ปไซต์
แบ่งปัน