กลับ
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า

การคมนาคมขนส่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดการการทำงานของ Logistic & Warehouse ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควบคุมดูแลการรับเข้า- เบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องทั้งรายการและจำนวนสินค้าที่เกิดขึ้นจริง
3.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ
5.กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
6.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
7.ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนด
8.ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน Logistic & Warehouse และทำการลดต้นทุนในด้านการจัดการ Logistic & Warehouse อย่างต่อเนื่อง
9.บริหารการจัดการหาลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง
2.อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์
4.มีประสบการณ์การทำงาน Logistic & Warehouse ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารจัดการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
6.มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่เป็นเหตุผลและเป็นระบบ
8.มีทักษะการสื่อสารที่ดี

สวัสดิการ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

Sunlee พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งาน หางาน สมัครงาน Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Sunlee"
  • 1(current)
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท
We are the proud owner of Sunlee Buddha Jasmine Rice (Hom Mali Rice), the industry leader of the most premium quality Thai Hom Mali Rice. Sunlee Brand products has gained its reputation in the US since 1982 and now has become a highly trustable brand by its quality around the world.

The company has continued to develop high quality products under the Sunlee Brand. This includes new cooking ingredients and an even deeper commitment to help those in both the US and other globals markets to.


Thai Lee Agriculture Co., Ltd.
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน บริษัท นิวเวฟ โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ 1/9 หมู่ 1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ติดต่อ
ชลธิชา
โทรศัพท์
0-2681-0131-5,085-682-8871
เว็ปไซต์
แบ่งปัน